Saturday, 21 April 2018

Lirik Sulungai Oku Sinsing - Vivin Harry

You're viewing lyrics and music video for Sulungai Oku Sinsing by Vivin Harry.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Sulungai Oku Sinsing - Vivin Harry.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Video: Sulungai Oku Sinsing - Vivin Harry
Lirik lagu Sulungai Oku Sinsing - Vivin Harry


koturu nodi hiti romou matoku
doh momusorou tie piupusan toh
alaid nodi tie piginawaan toh
nokuro tu miagal aiso nunu

sulungai oku sinsing, oii kopusanku
alaid noda magandad diah
sulungai oku sinsing, oii kopusanku
managak tigok tie ginawoku
Umbalan ku noh daa
Tumanud kouhangan nuu
Sulungai oku sinsing id tunturu

noh tingkod nodi
id tie romou mato ku
doh wonsikahan rumikot koh noh
miampaii nogi ngoduo molohing nuu
moi popogirot doh piupusan toh

sulungai oku sinsing, oii kopusanku
alaid noda magandad diah
sulungai oku sinsing, oii kopusanku
managak tigok tie ginawoku
Umbalan ku noh daa
Tumanud kouhangan nuu
Sulungai oku sinsing id tunturu

sulungai oku sinsing, oii kopusanku
alaid noda magandad diah
sulungai oku sinsing, oii kopusanku
managak tigok tie ginawoku
Umbalan ku noh daa
Tumanud kouhangan nuu
Sulungai oku sinsing id tunturu
Sulungai oku sinsing id tunturu

Disclaimer: Lyrics and music video of Sulungai Oku Sinsing - Vivin Harry provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned. 

If you like the song lirik lagu Sulungai Oku Sinsing - Vivin Harry lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry. 

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.

Lirik Amu Oku Otumbayan - Vivin Harry

You're viewing lyrics and music video for Amu Oku Otumbayan by Vivin Harry.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Amu Oku Otumbayan - Vivin Harry.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Video: Amu Oku Otumbayan - Vivin Harry
Lirik lagu Amu Oku Otumbayan - Vivin Harry


kinapal kapal ti mikap ku
akapal nogi tupus nu ih dogo
amu oku otumbayan
mato nu milik silik tondu suai

lunumis lumis ih Neolofa
olumis nogi yoku kanu dogo
amu oku otumbayan
waro gambar Neolofa id suang dumpit nu

mulong lo kud soborong rahat
toyog'gon nu tapui rahat
amu oku otumbayan
kupi talasu nga soggiyon nu

mulong lo kud timpak nabalu
takadon nu rumuba dogo
amu oku otumbayan
bangunan tolu tingkat nga opusakan koh

lunumis lumis ih Neolofa
olumis nogi yoku kanu dogo
amu oku otumbayan
waro gambar Neolofa id suang dumpit nu

mulong lo kud soborong rahat
toyog'gon nu tapui rahat
amu oku otumbayan
kupi talasu nga soggiyon nu

mulong lo kud timpak nabalu
takadon nu rumuba dogo
amu oku otumbayan
bangunan tolu tingkat nga opusakan koh

mulong lo kud soborong rahat
toyog'gon nu tapui rahat
amu oku otumbayan
kupi talasu nga soggiyon nu

mulong lo kud timpak nabalu
takadon nu rumuba dogo
amu oku otumbayan
bangunan tolu tingkat nga opusakan koh
amu oku otumbayan
bangunan tolu tingkat nga opusakan koh
amu oku otumbayan
bangunan tolu tingkat nga opusakan koh

Disclaimer: Lyrics and music video of Amu Oku Otumbayan - Vivin Harry provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned. 

If you like the song lirik lagu Amu Oku Otumbayan - Vivin Harry lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry. 

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.

Lirik Piginawaan Togirot - Melthen Medily

You're viewing lyrics and music video for Piginawaan Togirot by Melthen Medily.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Piginawaan Togirot - Melthen Medily.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Video: Piginawaan Togirot - Melthen Medily
Lirik lagu Piginawaan Togirot - Melthen Medily


romou dino matonu
lumuyung ino pingasnu
miagal rasam tasapou
karati oku ginawonu

koupusan di katangaban
lingoso iti langadku
mantad tupus koupusannu
santad iti tupusku

sambayang kito mokianu
pigiratan piupusan diti
barakatan da do minamangun
piginawan di ogirot
songigisom oi koupusan

langadku kuma dika
nokogos id ginawoku
sundung tu osodu ko
batos to kakal ogirot

sambayang kito mokianu
pigiratan piupusan diti
barakatan da do minamangun
piginawan di ogirot
songigisom oi koupusan

langadku kuma dika
nokogos id ginawoku
sundung tu osodu ko
batos to kakal ogirot

Disclaimer: Lyrics and music video of Piginawaan Togirot - Melthen Medily provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned. 

If you like the song lirik lagu Piginawaan Togirot - Melthen Medily lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry. 

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.

Lirik Tiada Lesen Bah - Amat Jeff

You're viewing lyrics and music video for Tiada Lesen Bah by Amat Jeff.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Tiada Lesen Bah - Amat Jeff.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Video: Tiada Lesen Bah - Amat Jeff
Lirik lagu Tiada Lesen Bah - Amat Jeff


Aku bukan orang kaya
Tapi bukan orang susah
Hidup hanya sederhana tapi ku gembira
Ker'na aku punya cita

Aku asal dari Sabah
Kerjaku menoreh getah
Walau serba sederhana
Tapi ku gembira kerna aku punya cinta

Ada keretaku jenama Navara hasil dari kerjaku
Ada kekasihku pilihan hatiku asal dari kampungku
Sayang keretaku tidak boleh pandu kerna tiada lesenku
Sayang kekasihku marah kepadaku
Kerna tak dapat jalan-jalan bersamaku

Aku kan coba usaha dapatkan lesen kereta
Agar dapat jalan sama bersama si dia insan yang sangat kupuja
Aku mohon kepada-Nya agar hajat terlaksana
Gapai semua cita-cita hidup bersamanya
Kekal selama-lamanya

Disclaimer: Lyrics and music video of Tiada Lesen Bah - Amat Jeff provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned. 

If you like the song lirik lagu Tiada Lesen Bah - Amat Jeff lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry. 

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.

Lirik Lain Lain Sudah Kau - Afdin Afie

You're viewing lyrics and music video for Lain Lain Sudah Kau by Afdin Afie.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Lain Lain Sudah Kau - Afdin Afie.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Video: Lain Lain Sudah Kau - Afdin Afie
Lirik lagu Lain Lain Sudah Kau - Afdin Afie


jangan dulu akun kalah
kalau belum pernah cuba
sikit-sikit meradang
sampai kau terterajang

odoi
lain-lain sudah kau

dulu jaguh sabung ayam
tapi s'karang ikut orang
baru sikit diulun
sudah panas si maman

odoi
lain-lain sudah kau

cakap memang senang saja
ikut suka hati
s'karang baru kau merasa
tinggi rendah langit
apa di kau rasa

dulu lain s'karang lain
macam-macam gaya diorang
perasan masih muda
sampai kau lupa diri

odoi
lain-lain sudah kau

kalau macam kereta
sudah mimik kau itu
banyak kunun cerita
semualah kau tahu

odoi
lain-lain sudah kau

Disclaimer: Lyrics and music video of Lain Lain Sudah Kau - Afdin Afie provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned. 

If you like the song lirik lagu Lain Lain Sudah Kau - Afdin Afie lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry. 

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.

Saturday, 7 April 2018

Lirik Onuai Oku Timpu - Velvet Aduk

You're viewing lyrics and music video for Onuai Oku Timpu by Velvet Aduk.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Onuai Oku Timpu - Velvet Aduk.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Video: Onuai Oku Timpu - Velvet Aduk
Lirik lagu Onuai Oku Timpu - Velvet Aduk


miad-iad oku nopo
soira kossorou oku dika
ingkukuro ko no baino
titirongou oku suara nu

oroit nopo diolo ngaran nu
kotiri kasari ti romouku
amu oku kaanu
popolisok diti sinduaol ginawoku

[1]
onuai oku timpu
do popolombus ngawi suang id ginawo ku
orosian oku nung inggino ko
piongkuro ku tumongkiad mantad dika

[2]
owiton ku ti tupus ku
gisom tadau kapatayon ku
guli no kumaa dogo oi koupusan
sundung po tu id nipi

mmm.. id nipi.. id nipiku

repeat [1][2]

huu.. id nipi..

Disclaimer: Lyrics and music video of Onuai Oku Timpu - Velvet Aduk provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned. 

If you like the song lirik lagu Onuai Oku Timpu - Velvet Aduk lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry. 

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.