Saturday, 13 January 2018

Lirik Kacukan Murut Lundayo - Johanes Tahuan

You're viewing lyrics and music video for Kacukan Murut Lundayo by Johanes Tahuan.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Kacukan Murut Lundayo - Johanes Tahuan.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Video: Kacukan Murut Lundayo - Johanes Tahuan
Lirik lagu Kacukan Murut Lundayo - Johanes Tahuan


kulit mu kuning langsat
ali ra tinggi lampai
sineo lesung pipit
kono preety zinta

oko ayuk sangulun nasihaan ku

oko noyo ralaah
binulian ra huang
pinatanom ra huang
busak ko nu sapitang

inan muno sangulun navundukan ku

inan muno kono bintang
nu hollywood am bollywood
bibir mu menawan
kono pelakon angelina jolie

alie ra sandong muno
kando vahu uyumon
ra inan mu alie
kacukan murut lundayo

pangkukurit mu alie nasihaan ku

Disclaimer: Lyrics and music video of Kacukan Murut Lundayo - Johanes Tahuan provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned. 

If you like the song lirik lagu Kacukan Murut Lundayo - Johanes Tahuan lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry. 

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.

Lirik Tanak Ketua Kampung - Janly Owing

You're viewing lyrics and music video for Tanak Ketua Kampung by Janly Owing.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Tanak Ketua Kampung - Janly Owing.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Video: Tanak Ketua Kampung - Janly Owing
Lirik lagu Tanak Ketua Kampung - Janly Owing


Tondu koh dii talawa
Tirak nuh dii toomis
Koulau ginawoku soira oku kokito dika

Soira koh mamanau
Minggang-linggang dino tawak nuh
Ngingis nuh dii toomis kagayat ginawoku

Tanak koh ketua kampung
Ogumu kusai muhang dika
Tanak koh ketua kampung
Ogumu kusai muhang dika
Lobih-lobih poh ginawoku
Alaid noh muhang dika

Nga baino ingga nodi
Nosulungan noh tunturu nuh
Nosulungan cincin amas
Nasanganu koh kusai suai

Disclaimer: Lyrics and music video of Tanak Ketua Kampung - Janly Owing provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned. 

If you like the song lirik lagu Tanak Ketua Kampung - Janly Owing lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry. 

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.

Lirik Au Koh Karati - Lily Chang

You're viewing lyrics and music video for Au Koh Karati by Lily Chang.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Au Koh Karati - Lily Chang.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Video: Au Koh Karati - Lily Chang
Lirik lagu Au Koh Karati - Lily Chang


okon iti ralan pilionku
nga kuroyon nung iti noh
ralan tinahak minamangun
torimoon ku kasari
maya tikid tadau

au ku insan paparaat
om poporuol ginawo kumaa isai nopo
om au ku insan mononsog
do monorimo doho

[1]
isai oku id ginawo nu
isai oku id pomusarahan nu
tihad om tirak ku
yoho songulun noh kopuriman

[2]
isai oku id ginawo nu
isai oku id pomusarahan nu
nga au koh do monongkoilo
au koh karati doho

tingkadai noh mimboros
tingkadai noh momusorou
au koilo id topurimananku

alansan oku noh daa
do karati koh nangku
nunu id suang ginawo ku

Repeat [1][2]

au koh karati doho

Disclaimer: Lyrics and music video of Au Koh Karati - Lily Chang provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned. 

If you like the song lirik lagu Au Koh Karati - Lily Chang lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry. 

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.

Lirik Inonongo Lungguiku - Sharin Amud Shapri

You're viewing lyrics and music video for Inonongo Lungguiku by Sharin Amud Shapri.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Inonongo Lungguiku - Sharin Amud Shapri.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Video: Inonongo Lungguiku - Sharin Amud Shapri
Lirik lagu Inonongo Lungguiku - Sharin Amud Shapri


[1]
ruol iti ginawo
oi koupusan
au ko noh dii asaga
do momogompi

[2]
om popolisok
iti kausku
kokito kolunguyan
id ginawo nu

[3]
nokuro miagal diti
tikogos ti lisih toh
nunu salah ku dia
inonongo lungguiku
koupusan..

[4]
au ku daa miagal diti
nung au ku mupus dia
otorodok momogompi
ti piupusan toh

[5]
sundung po oinggorit
gumompi ti lisih ku
do au no popologos
iti tupusku doid dia

Repeat [1][2][3]

au ku milo poposimban
sontob ngawi kaus nu
au ku milo popologos
iti piupusan toh

Repeat [4][5]

Disclaimer: Lyrics and music video of Inonongo Lungguiku - Sharin Amud Shapri provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned. 

If you like the song lirik lagu Inonongo Lungguiku - Sharin Amud Shapri lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry. 

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.

Lirik Lumpai Ku Nangkuliman - Sharin Amud Shapri

You're viewing lyrics and music video for Lumpai Ku Nangkuliman by Sharin Amud Shapri.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Lumpai Ku Nangkuliman - Sharin Amud Shapri.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Video: Lumpai Ku Nangkuliman - Sharin Amud Shapri
Lirik lagu Lumpai Ku Nangkuliman - Sharin Amud Shapri


paat ku nakaringoh
ra orou nahuatan mu
kaus nu huang ku
tumulisan lomou ku

rahu mu rakon ra haling
auh yak kasayangan mu
auh iningaan mu
auh yak ra huang mu

[1]
lumpai ku yak ra nangkuliman
lumpai ku yak ra linumansan
ringoh ku yak siino kataangan
kaus ku yak antiayun ra inan mu

[2]
hama noh tangi nu huang ku
vulien ku randalom nu huang

Repeat [1][1][2]

Disclaimer: Lyrics and music video of Lumpai Ku Nangkuliman - Sharin Amud Shapri provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned. 

If you like the song lirik lagu Lumpai Ku Nangkuliman - Sharin Amud Shapri lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry. 

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.

Lirik Pogulu - Sharin Amud Shapri

You're viewing lyrics and music video for Pogulu by Sharin Amud Shapri.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Pogulu - Sharin Amud Shapri.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Video: Pogulu - Sharin Amud Shapri
Lirik lagu Pogulu - Sharin Amud Shapri


di pogulu miupus toh
miampai aawi ginawo
mibatos miginawo
do sogigisom
osusa toi asanang
miiso id piupusan

[1]
nga baino
aiso nodi ngawi
ginawoku kakal au karati
nokuro suminuai ginawonu
nolingannu nangku
i borosnu om i batosnu

di pogulu nokoboros koh
upusku au milo opiduo
sundung aratu tulan
arasak karahatan
upusnu kakal poingirot
nga aiso tiso
i pointopot

Repeat [1]

pogulu au nodi gumuli
nga poinsorouku i kasari
ontok tadau minogidu koh
romon mato
koruhangku modop

Repeat [1]

Disclaimer: Lyrics and music video of Pogulu - Sharin Amud Shapri provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned. 

If you like the song lirik lagu Pogulu - Sharin Amud Shapri lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry. 

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.